bospad
Algemene Voorwaarden
  1. De massages in de praktijk aan huis zijn uitsluitend bedoeld voor vrouwen. Alle massages, zowel aan huis of op locatie, zijn uitdrukkelijk niet erotisch. Elk verzoek om toch erotische handelingen te verrichten wordt geweigerd.
  2. Hygiëne is heel belangrijk bij een massage. Deep Sense Massages draagt zorg voor een goede hygiëne binnen de praktijk. Cliënten worden geacht voor hun eigen hygiëne te zorgen.
  3. Deep Sense Massages is verantwoordelijk voor een respectvolle en zorgvuldige bejegening en behandeling van cliënten. Van cliënten wordt verwacht dat zij zich respectvol opstellen in de praktijk. Bij ongepast gedrag, d.i. naar het oordeel van Deep Sense Massages en conform de algemene voorwaarden, wordt een cliënt verzocht het pand onmiddellijk te verlaten en de kosten voor de gemaakte afspraak direct te voldoen. Deep Sense Massages kan een dergelijke cliënt voortaan weigeren te behandelen.
  4. Betaling vindt plaats direct na de behandeling met contant geld. Cliënten ontvangen een factuur hiervoor.
  5. Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan de betreffende cliënt doorberekend.
  6. Deep Sense Massages kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen, inclusief contant geld.
  7. Deep Sense Massages kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik en het gebruik van geestverruimende middelen.
  8. Roken is niet toegestaan in de praktijk.
  9. Mobiele telefoons gaan uit om rust te kunnen garanderen tijdens de behandeling.
  10. Uw persoonlijke gegevens (d.i. alle informatie over uzelf die u deelt met Deep Sense Massages) worden niet aan derden verstrekt. Uw contactgegevens benut Deep Sense Massages uitsluitend voor het maken van afspraken met u. Deep Sense Massages legt geen persoonsdossier over u aan.